ads
logo
Norges største markedsplass innen privat helse!
Homeopater

Publisert 10.09.2019

Homeopater

Homeopater.

Vi lager en intervjuserie med ulike faggrupper for å lære de bedre å kjenne og i denne artikkelen fokuserer vi på fagfeltet homeopati. Hvilke pasienter/ behandlinger utøves av landets homeopater, -og hvilke andre pasienter mener de at de kan hjelpe?

Tore Fosso Hom. MNHL og Styreleder i Norske Homeopaters Landsforbund, gir oss sine svar;

Hva kjennetegner en Homeopat?

For en homeopat MNHL står pasientsikkerhet i fokus. Våre pasienter skal være trygge på at homeopater MNHL har en 4-5 års utdanning i både medisin, grunnmedisin, og homeopati. Vårt forbund NHL, anser dette som nødvendig for å gi en trygg og vellykket homeopatisk behandling. Det er viktig at våre pasienter er utredet og følges opp hos sin fastlege!

Hva menes med naturmedisinsk behandlingstilbud? 

Naturmedisinsk behandling, er en betegnelse som ikke brukes lenger. Homeopati kommer inn under alternativ behandling, eller heller komplementær behandling. Her søker vi alltid å stimulere kroppens eget forsvar mot sykdom. Vi bygger og styrker pasientens helse ved hjelp av homeopatiske medisiner.

Hva er homeopatiske medisiner laget av? 

Homeopatisk medisiner er først og fremst laget av planter, mineraler, grunnstoff og substanser fra dyreriket.

Man kan lese mere om dette på våre hjemmesider ww.nhl.no 

Hva vektlegger dere når det gjelder pasientsikkerhet. 

Sikkerhet er avhengig av god utdanning. Ikke minst skal homeopat MNHL kunne vurdere når pasienter må sendes videre til andre helsearbeidere. Det er viktig for oss!

Hvilke pasientgrupper har dere flest av? 

Homeoapter MNHL ser mange pasienter med allergier og hudlidelser, luftveislidelser, bihuleplager, muskel og skjelettsykdommer, mage-tarm lidelse, uro og psykisk lidelser, barn med adferdsvansker, søvnproblemer, gjentatte infeksjoner, hormonelle plager som overgangsplager, hodepine m.m.

Hvilke andre pasienter skulle du ønske tok kontakt med en Homeopat? 

Andre grupper er de som «sliter med helsen» i mange år og ikke får god hjelp. «Alle prøver er normale, du er frisk», men personen sliter.. Det er mange her vi kan hjelpe med homeopatisk behandling. Samme med «svakt immunsystem» og gjentatte infeksjoner hos barn og voksne.

Hvilke helseutfordringer ser du for deg de kommende årene? 

En av de største utfordringen vi står overfor er antibiotikaresistens. Homeopati kan erstatte antibiotika i mange tilfeller av lettere infeksjoner. Vår måte å arbeide på, er å styrke immunforsvaret mot infeksjoner på sikt. Vi behandler også akutte infeksjoner ved å aktivere immunsystemet.

Ut over det vil jeg trekke fram alle som slite psykisk i dag. Ungdommer som får problemer med det umenneskelige presset og jaget etter suksess og å være vellykket i alt de gjør. Bruken av antidepressive og angstdempende medisiner stiger. Her bør det lyse røde varsellamper.


Vi sier takk til Tore Fosso for gode og informative svar.  Din lokale homeopat finner du i kategorien ovenfor, Homeoapat MNHL.

Artikkel. Ref. Trond Baade, tb@helsesok.no Mobil nr. 45 96 15 99.


Tore Fosso Hom. MNHL

Styreleder Norske Homeopaters Landsforbund

www.nhl.no

Tlf 918 25 218