ads
logo
Norges største markedsplass innen privat helse!

helsesok.no har som mål å gi den beste service til våre kunder og tilby korrekt informasjon på vår helseplattform. For at du skal føle deg trygg når du bestiller oppgradering, har vi utarbeidet følgende kjøpsvilkår; Ved å bestille en oppgradering, eller logge inn og redigere, godtar du disse vilkårene.

Sannferdighet
Man kan ikke krysse av for behandlinger/ kategorier man ikke er kvalifisert for.
Mislighold medfører advarsel og ved gjentagelse føre til sletting og ekskludering.

Betaling
Abonnementer løper til de blir skriftlig oppsagt, med en oppsigelsesfrist på 3 mnd.
Bannerannonser forplikter korrekt materiell tilsendt oss på mail innen 14 dager før publisering, eller etter skriftlig avtale med selger.

Priser
Normalt gjelder våre priser i hele periodens varighet og prisene er i norske kroner eks MVA ( for tiden 25% ) Vi reserverer oss for prisfeil og prisendringer grunnet endret MVA. Ved åpenbart feilaktig prissetting, forbeholder vi oss retten til å annullere ordren.

Opphavsrett
Innholdet på denne nettsiden er beskyttet av opphavsrett og tilhører Finn Helse AS. Informasjonen på denne nettsiden, inklusive, men ikke begrenset til stillbilder, bevegelige bilder, lyd, samt tekst og design, kan ikke, med unntak for privat bruk eller ved forhåndstillatelse, kopieres, reproduseres, forandres, overføres, eller lagret i noen form.

Øvrig
Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Kontakt vårt kundesenter for å melde eventuelle tekniske eller typografiske feil. post@helsesok.no