ads
logo
Norges største markedsplass innen privat helse!

helsesok.no har som mål å gi den beste service til alle våre kunder. For at du skal føle deg trygg når du bestilleren oppgradering hos oss, har vi utarbeidet følgende kjøpsvilkår.
Ved å bestille en oppgradering hos oss godtar du disse vilkårene.

Sannferdighet
Bedrifter kan ikke krysse av for flere behandlingstyper/ kategorier enn de er kvalifisert for, eller utgi deg for noe annet enn den de er.
Misligholdelse vil føre til sletting og ekskludering.

Betaling
Abonnementer løper til de blir oppsagt med en oppsigelsesfrist på 3 mnd.
Bannerannonser forplikter korrekt materiell tilsendt oss på mail innen 14 dager før publisering, eller etter skriftlig avtale med selger.

Priser
Normalt gjelder våre priser i hele periodens varighet og prisene er i norske kroner eks MVA ( for tiden 25% ) Vi reserverer oss for prisfeil og prisendringer grunnet endret MVA. Ved åpenbart feilaktig prissetting, forbeholder vi oss retten til å annullere ordren.

Opphavsrett
Innholdet på denne nettsiden er opphavsrettbeskyttet og tilhører Finn Helse AS. Informasjonen på denne nettsiden, inklusive men ikke begrenset til stillbilder, bevegelige bilder, lyd samt tekst og design kan ikke, med unntak for privat bruk eller ved forhåndstillatelse, kopieres, reproduseres, forandres, overføres eller lagret i noen form overhodet.

Øvrig
Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Kontakt gjerne kundesenteret for å melde eventuelle tekniske eller typografiske feil.